NLLGG Landelijke Bijeenkomst 6 april 2013

Datum: zaterdag 06 april, 2013

Op zes april zal de Nederlandse Linux Gebruikers Groep voor de tweede keer in het jaar 2013 een bijeenkomst organiseren. Zoals gebruikelijk in april zal er een algemene ledenvergadering plaats vinden, voordat het normale programma zal beginnen. We nodigen alle leden van harte én persoonlijk uit om hier aan deel te nemen.

Naast de algemene ledenvergadering zijn er nog twee lezingen, uiteraard is er ook voldoende ruimte om onderling de Linux kennis te verrijken. Vanzelfsprekend kun je natuurlijk ook met mede-leden praten over ontwikkelingen binnen de vereniging. Al met al gaan we er weer een zinvolle en gezellige dag van maken!

Dus breng je laptop mee, en deel je kennis met de overige bezoekers.

Tot zaterdag!

Schema

Tijd Lezing Zaal
1200 Bestuur
Algemene ledenvergadering
Zaal 1
1330 Albert Greven
Windowmanagers
Zaal 1
1500 Rodrigo Pimentel
NASA's Space Apps Challenge
Zaal 1

Lezingen

Onderwerp: Algemene ledenvergadering

Spreker:

Bestuur

Biografie:

Samenvatting sessie:

De agenda van deze algemene ledenvergadering:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Jaarverslag 2012
  4. Kascontrole en samenstellen nieuwe kascontrolecommissie
  5. Verkiezingen bestuursleden
  6. Vooruitblik
  7. Rondvraag
Onderwerp: Windowmanagers

Spreker:

Albert Greven

Biografie:

Samenvatting sessie:

Albert zal over diverse windowmanagers voor de desktop en over structuur en eigenschappen vertellen en laten zien hoe het aanpassen en personaliseren van GNOME 3 desktop en thema's met o.a.de GIMP mogelijk is. En verder gebruikersvriendelijker maken met plugins.

Onderwerp: NASA's Space Apps Challenge

Spreker:

Rodrigo Pimentel

Biografie:

Rodrigo werkt als senior developer bij TMG Online Media voor Hyves. Al jaren werkt hij met Linux en programmeert met veel plezier in Python.

Samenvatting sessie:

TMG verzorgt dit jaar NASA's Space Apps Challenge in Amsterdam. Rodrigo komt het een en ander hierover vertellen.

Het internationale Space APP Challange, gesponsoord door de NASA is een tweedaags event dat zal plaatsvinden in Amsterdam op 20 en 21 april aanstaande.

Gedurende dit event zullen mensen vanover de hele wereld tegelijkertijd samenwerken aan uitdagingen gerelateerd aan ‘space exploration’ en ‘social needs’.

Het evenement omarmt collaboratieve probleemoplossing met als doel het produceren van open-source oplossingen naar wereldwijde uitdagingen. Samenwerking in grote wereldwijde teams is de sleutel tot het creeren en ontdekken van state-of-the-art-technologie.