Landelijke Bijeenkomst 22 maart 2014

Datum: zaterdag 22 maart, 2014

Op deze bijeenkomst staat het thema "Open Source voor kinderen" centraal. Normaal gesproken zijn lezingen die bij ons plaats vinden, gericht op projecten die vooral door volwassenen interessant bevonden worden. Dit keer wordt er meer gekeken naar projecten die voor de jeugd en hun ouders boeiend kunnen zijn. Programmeren, knutselen, spelletjes en ook Open Source in het onderwijs komen aan bod.

Het programma bevat verschillende sessies, hieronder vindt je het overzicht. Graag willen we je er op wijzen dat voor de workshop Scratch, inschrijven verplicht is! Dat kan je doen op deze site. De workshops Scratch gaan niet meer per inschrijving, je kunt nu gewoon aanschuiven. Kijk in het schema voor meer informatie over Scratch.

De hele dag kan je op een aantal computers bezig met leuke spelletjes en educatieve software zoals TuxPaint, GCompris en Childsplay. Er is een knutselcomputer; weet jij hoe je een pc uit elkaar haalt en weer in elkaar zet, hoe gaat een installatie van Linux? FabLab Dronten presenteert FabFun: "we laten zien wat de mogelijkheden zijn met een 3D printer, 3D ontwerpen met een leapmotion en we maken vibrobotjes met tandenborstels of businesskaarten (materiaalkosten €1,20)".

Emiel Brok geeft samen met zijn 10-jarige zoon en zijn collega Ivo van Geel van AT Computing een demonstratie + workshop LEGO Mindstorms. De nieuwste LEGO Mindstorms EV3 is gebaseerd op het open source Linux besturingssysteem. In kleine groepen kunnen aanwezige kinderen een LEGO robot bouwen. Daarna wordt de robot geprogrammeerd en laten hem een opdracht uitvoeren. Deze workshop is mogelijk gemaakt door Kenniscentrum voor Beta-techniek en LPI Nederland.

Onze grote vriend Tux zal er ook zijn, je mag met hem knuffelen, spelen en mee op de foto! Heb je zin om tussendoor even naar buiten te gaan om te voetballen, rennen of gewoon te spelen, dan is daar ook de ruimte voor! Er is achter ons gebouw een basket- en voetbal-veldje en er staan wat speeltoestellen. Genoeg plek en kindvriendelijk. Natuurlijk wel in goed overleg met papa of mama. ;-)

Ouders/verzorgers: verantwoording voor je kind is ten alle tijde voor jezelf. Er is mogelijkheid voor het plaatsen van een kinderbedje(s). Aan de jongsten wordt ook gedacht. Tegen kleine vergoedingen zijn er koffie/thee en broodjes. Voor kinderen regelen we gratis fruit en ander drinken.

Wij hopen op een leuke middag en nodigen jullie daarom uit allemaal met je (groot)ouders te komen! Ga je na afloop van deze enerverende dag ook mee om een frisje te drinken, geef dat dan even aan op de intekenlijst tijdens de dag zelf.

Schema

Tijd Lezing Zaal
1200 Sjoerd Dirk Meijer
Workshop Scratch
Zaal 1
1200 Kevin Keijzer
Software-gebruik in het onderwijs
Zaal 2
1500 Klaas van Gend
Interactieve sessie The Butterfly Effect
Zaal 2

Lezingen

Onderwerp: Workshop Scratch

Spreker:

Sjoerd Dirk Meijer

Biografie:

Sjoerd Dirk Meijer (1978) heeft, na een aantal jaren gewerkt te hebben als groepsleerkracht in het basisonderwijs, een carrièreswitch gemaakt naar de functionele kant van de ICT. De laatste tijd is hij bezig om zijn kennis van het onderwijs en ICT te combineren in o.a. programmeercursussen. Hij heeft daardoor zowel ervaring in het trainen van kinderen als van volwassenen en kennis van onderwijs en ICT. 

De computer is niet meer weg te denken in het huidige, maar ook toekomstige, leven van onze kinderen. Sjoerd Dirk vindt het daarom belangrijk dat kinderen – naast taal, rekenen en de andere schoolvakken – niet alleen leren hoe het internet werkt en hoe computerprogramma's werken (de computer gebruiken als gereedschap), maar vooral ook hoe je een computer kunt inzetten tijdens knutselen, spelen en probleemoplossing (de computer als knutselmateriaal). 

Door kinderen te laten kennismaken met programmeren, ervaren kinderen dat de computer meer is dan een kastje waarmee je kunt internetten en gamen. Ze ontdekken dat je deze kunt vertellen wat jij wilt dat hij gaat doen. Hiervoor heb je een taal nodig die zowel de kinderen als de computer begrijpt en Scratch is hiervoor een perfecte omgeving. 

Samenvatting sessie:

Korte presentatie over programmeren en uitleg over Scratch. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag en ervaren ze wat programmeren is. Lijkt het je leuk om de computer te vertellen wat hij moet doen? Dat kan met programmeren! We gaan in het Nederlands programmeren met Scratch. En na de workshop kun je thuis verder gaan, want Scratch is gratis! Jouw ouders zijn meer dan welkom om samen met jou aan de slag te gaan. Als je de workshop hebt gevolgd, dan heb je kennisgemaakt met Scratch en met programmeren en ben je in staat om eenvoudige programmeerprojecten zelfstandig te maken.

Doelgroep: Kinderen uit groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs die het leuk lijken om te leren programmeren.

Achtergrondinformatie Scratch:

Scratch (http://scratch.mit.edu) is een programmeertaal en online gemeenschap waar je je eigen interactieve verhalen, spelletjes en animaties kunt maken - en waar je je creaties kunt delen met anderen van over de hele wereld. Tijdens het ontwerpproces en programmeren van Scratch-projecten, leren jonge mensen creatief te denken, logisch te denken en samen te werken. Scratch past volledig binnen de 21e-eeuwse vaardigheden (21st century skills), zoals opgesteld door Kennisnet (http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/).

Doordat Scratch in veel talen is vertaald, waaronder in het Nederlands, kunnen ook jonge kinderen (vanaf ong. 8 jaar) al gaan programmeren, zonder dat ze enige kennis van het Engels hoeven te hebben. 

De programmeercode (tekst) staat op blokken en door deze blokken aan elkaar te klikken, schrijven ze hun script (verhaal). Kinderen hoeven de syntax van de Scratchtaal dus niet te leren, maar ze leren wel denken als programmeur. 

Scratch is gratis en zal dat altijd blijven en heeft ondertussen ruim 4,5 miljoen gedeelde projecten. Hergebruiken (remixen) is een belangrijk onderdeel van de online gemeenschap. Door projecten te delen kunnen kinderen van elkaar leren en samenwerken aan projecten. 

Scratch is ontwikkeld en wordt onderhouden door het Scratch-team van de Lifelong Kindergarten group van het MIT Media Lab (Boston, USA). 

Onderwerp: Software-gebruik in het onderwijs

Spreker:

Kevin Keijzer

Biografie:

Vrije softwaregebruiker voor zo lang als ik me kan herinneren. Begonnen als klein jongetje met een Slackware-PC; later overgestapt naar Debian en sindsdien nooit meer omgekeken.

Vanaf mijn middelbare schooltijd ging het mis: ik werd continu gedwongen om licentieovereenkomsten te accepteren waarmee ik het niet eens ben, en heb mij hier altijd tegen verzet. Dit resulteerde in zes jaar ellende die sterk werd versterkt door de komst van Magister 5 ergens in 2009. Uiteindelijk heb ik toch een vwo-diploma behaald, maar daar hield het dan ook mee op.

Ik heb met alle universiteiten en veel hogescholen contact opgenomen, maar geen enkele daarvan gaf aan dat het mogelijk was om een willekeurige opleiding af te ronden zonder gebruik te maken van niet-vrije software. Aangezien ik sterke gewetensbezwaren heb tegen propriëtaire code, en ik absoluut geen apparaten in mijn huis wil waarvan ik de werking niet mag controleren, bleek het afronden van een vervolgopleiding een onmogelijkheid. Nu, drie jaar later, heb ik het maar opgegeven. Het inleveren van mijn privacy en mijn recht op zelfbeschikking is me een diploma niet waard.

Sindsdien maak ik me sterk voor het veranderen van deze schrijnende situatie. Alle Nederlandse burgers hebben het recht om zonder beperkingen deel te nemen aan het Nederlandse onderwijsbestel; ook gebruikers van vrije software. Dit is niet alleen mijn mening, maar tevens een citaat van minister Bussemaker in reactie op een brief die ik begin 2013 aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurde. Ook al maak ik me niet langer druk om mijn eigen toekomst, wil ik er wel alles aan doen om te voorkomen dat de toekomstige generatie hetzelfde mee hoeft te maken.

Ik ben sinds juni 2013 de Nederlandse onderwijscampagneleider van de Free Software Foundation Europe, en heb er sindsdien meerdere bezoeken aan de Tweede Kamer en het ministerie van OCW op zitten. Ik probeer steeds meer contacten te leggen om zodoende hopelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen. We leven ondertussen 12 jaar na de motie-Vendrik, en er zijn nog altijd talloze problemen wat betreft open standaarden en platformonafhankelijkheid in de (semi-)publieke sector. Dat hoort niet in een land als Nederland, en daar zal ik me dan ook nooit bij neerleggen.

Samenvatting sessie:

Voor veel GNU/Linux-gebruikers zal het geen verrassing zijn dat er inhet onderwijs vaak onredelijke systeemeisen worden gesteld aanleerlingen, ouders en docenten. Een beruchte boosdoener is deSilverlight-applicatie Magister, maar in de praktijk zijn er veel meervan dat soort problemen.
In een tijd waarin privacy steeds belangrijker wordt geacht, zou jeverwachten dat vrije en open source software steeds meer wordt gezienals noodzakelijk om achterdeuren in computers te voorkomen.

Helaas wordt daar in het Nederlandse onderwijssysteem anders overgedacht. Terwijl andere EU-landen steeds meer waarde hechten aan vrijesoftware in het onderwijs, lijkt Nederland steeds verder af te glijdenin de ene vendor lock-in na de andere. Nu er langzaam maar zeker eeneinde lijkt te komen aan de problemen die Silverlight jarenlang heeftveroorzaakt, is er een nieuw fenomeen ontstaan: "iPad-scholen".Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar deonderwijsbranche jammer genoeg wel.

Ik heb zelf na mijn middelbare schooltijd - waar ik al met tientallenvendor lock-inproblemen te maken had - twee jaar lang geprobeerd om eenvervolgopleiding te vinden waar ik niet zou worden gedwongen omonacceptabele softwarelicenties te accepteren; geen oncontroleerbareniet-vrije software op mijn computers hoefde te installeren; en mijnprivégegevens niet zouden worden opgeslagen in compleet onveiligedatabases.
Uiteindelijk heb ik het maar opgegeven. Het is in Nederland nietmogelijk om een opleiding te volgen zonder je privacy gigantisch in hetgeding te brengen, en er wordt vanuit het onderwijs structureel vanuitgegaan dat geen enkele burger daar problemen mee heeft.

Onderwerp: Interactieve sessie The Butterfly Effect

Spreker:

Klaas van Gend

Biografie:

Sinds 2001 schrijft Klaas van Gend voor het Nederlandse Linux Magazine, maar zijn eerste kennismaking met Linux dateert van vele jaren daarvoor. In die eerste paar jaar kwam je niet verder dan wat patience voor Linux. Daarom begon hij een vaste rubriek in Linux Magazine over games, welke tot op heden bestaat. Uiteindelijk kon hij het niet laten en is hij zelf een open source game gaan bouwen, welke ondertussen door een breed publiek is getest - onder andere op diverse conferenties.

Samenvatting sessie:

"The Butterfly Effect" is een computerpuzzelspel. Het bestaat uit allemaal puzzels die vereisen dat de speler creatief omgaat met alledaagse voorwerpen. Is het doel om een kegel om te gooien? Dan kan het best zijn dat de dichstbijzijnde bal eerst nog een tikje tegen een ballon moet geven, die via een ingewikkeld mechanisme vervolgens de deur opent. We gaan het spel interactief spelen: iedereen in de zaal kan oplossingen aandragen voor de diverse levels. Uiteraard zijn er (kleine) prijsjes te winnen voor leuke pogingen en juiste oplossingen.