Landelijke Bijeenkomst

Datum: zaterdag 21 maart, 2015

Op de bijeenkomst van 21 maart vindt van 11 tot 12 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats, waarop o.a. nieuwe bestuursleden worden gekozen. 's Middags volgt een regulier programma met lezingen en workshops.

Schema

Tijd Lezing Zaal
1100 Bestuur
Algemene Leden Vergadering
Zaal 1
1200 Martin Simons
CFEngine Roadshow (deel 2)
Zaal 2
1200 Hans de Raad
Open source ecosystemen samenbrengen in een duoconferentie
Zaal 1
1330 Cecil Westerhof
Systemd
Zaal 1
1500 Sabine Beilfuss
Gimp en Inkscape
Zaal 1

Lezingen

Onderwerp: Algemene Leden Vergadering

Spreker:

Bestuur

Biografie:

Samenvatting sessie:

Agenda voor deze vergadering:
1) Opening en vaststellen agenda
2) Jaarverslag 2014
3) Kascontrole en samenstellen nieuwe kascontrolecommissie
4) Verkiezingen bestuursleden
5) Rondvraag

Onderwerp: CFEngine Roadshow (deel 2)

Spreker:

Martin Simons

Biografie:

Martin Simons is de eigenaar van Marin Simons Webhuis (opgericht in 1999). Sinds 1998 focust Martin zich op Linux en heeft zijn bedrijf rond linux gebaseerde oplossing gebouwd. Meer specifieke focus kwam in 2007 in de vorm van CFEngine.

Heel recent is bekend geworden dat Martin de CFEngine Champion award 2014 heeft gewonnen. Deze award is bedoeld voor Recognition of Outstanding CFEngine Community Contributors.

Samenvatting sessie:

Op 17 januari hebben we een CFEngine Roadshow gehouden, waarin Martin Simons liet zien hoe je machines met CFEngine van de grond af aan kunt uitrollen.

We hebben gezien dat Martin vier verschillende types webservice applicaties uitrolde op het Debian platform. Er waren ook mensen die dit graag met Red Hat of Suse wilden doen en dat hoopt Martin op 21 maart samen met enthousiaste en actieve NLLGG leden te realiseren.

Op 21 maart wil Martin een geheel geautomatiseerde uitrol van een Nagios3 server demonstreren. Deze server heeft een MySQL backend en een Apache2 webserver, alles geheel geautomatiseerd gedeployed.

Martin wil op 21 maart graag een mirror, een lokale bron voor packages, bouwen voor een paar extra platforms, Red Hat Suse, Fedora en CentOS. Hij maakt er zelf een begin mee, maar hij hoopt dat er mensen zijn die aanhaken en hem helpen met de ins en outs van mirrors op extra platforms.

Meer informatie en contact via cfroadshow@lists.nllgg.nl

O ja, neem je eigen VM mee! BYOD.

Onderwerp: Open source ecosystemen samenbrengen in een duoconferentie

Spreker:

Hans de Raad

Biografie:

Hans de Raad is een onafhankelijke ICT specialist die zich met name bezighoud op het snijvlak van mens-machine-interactieprocessen.
Met een warme voorkeur voor open source software en op en standaarden is hij altijd op zoek naar interessante initiatieven op informatie, communicatie en technisch vlak.
Zijn bedrijf heeft ca 15 jaar ervaring met projectmanagement, ontwikkeling, hosting, kennisdeling en security testing van overheid via MKB tot internetstartups.

Voornaamste motto: ICT moet helpen om een proces te faciliteren, niet dwingen om te herstructureren.

Samenvatting sessie:

De openSUSE linux distributie kent een warme en hechte community die zich sterk richt op de ontwikkeling van herbruikbare tools en flexibele oplossingen.
Daarnaast is de Kolab Groupware solution een treffend voorbeeld van een open source platform dat organisaties en individuen in staat stelt tot samenwerking en onderlinge communicatie.

Beiden kennen ook hechte banden met andere communities, zoals KDE en LibreOffice. Mede vanwege deze aanknopingspunten is ervoor gekozen de conferenties gezamenlijk te houden in het wonderschone Den Haag!

Deze talk geeft inzicht in beide communities, de uitdagingen die komen kijken bij het gezamenlijk organiseren van een duoconferentie en hoopt daarmee anderen te inspireren om ten eerste deze conferenties (tussen 1 en 4 mei a.s.) te komen bezoeken en ten tweede zelf ook de stap buiten het "eigen eiland" te wagen!

Onderwerp: Systemd

Spreker:

Cecil Westerhof

Biografie:

Cecil Westerhof is een universeel geleerde, die veel ervaring heeft met Linux en
andere platforms als software engineer in o.a. C/C++ en Java; hij heeft ervaring
met server installaties en bezit de bijbehorende certificaten. Zijn specialiteit
is geavanceerde Bash scripts.

Na voor verschillende grote bedrijven te hebben gewerkt, richtte hij in 2001
een eigen bedrijf op, genaamd Decebal ICT Engineering. Cecil is bij de NLLGG
bekend als beheerder van de merchandising verkoop.

Samenvatting sessie:

Systemd is begonnen door Lennart Poettering en Kay Sievers orde te brengen in
opstart proces met System V Init. Systemd draait uitsluitend op Linux en is
sinds 2011 door veel distributies overgenomen. Sindsdien is het uitgebreid met
een reeks systeemdiensten voor apparaatbeheer, netwerkbeheer,
gebruikersaanmelding en logboeken. Vanuit de gemeenschap is er behalve lof ook
veel kritiek op deze overname van steeds meer functies.

De presentatie zal ingaan op

  • Voordelen van systemd/journald
  • Nadelen
  • Demonstratie
  • Hoe te migreren?
  • Conclusie
  • Vragen van het publiek
Onderwerp: Gimp en Inkscape

Spreker:

Sabine Beilfuss

Biografie:

Samenvatting sessie: