Landelijke bijeenkomst maart 2022

Datum: zaterdag 19 maart, 2022

Nu zo goed als alle corona beperkende maatregelen opgeheven worden, gaan het bestuur en programma commissie van de NLLGG ervan uit dat de landelijke bijeenkomst in maart doorgaat. We gaan ervan uit dat dit een bijeenkomst wordt zoals we voor het uitbreken van het corona virus gewend waren. Zoals gebruikelijk starten we de maart bijeenkomst met een ALV. Het bestuur zal over deze ALV nog informatie verstrekken. Daarna start het gebruikelijke programma. We zijn gestart om weer sprekers te benaderen. De eerste heeft al een toezegging gedaan voor de 19e. De onderwerpen van de presentaties door de sprekers worden steeds bijgewerkt na een nieuwe toezegging.

Na twee jaar geen landelijke bijeenkomst meer te hebben gehad is de onderlinge ontmoeting in maart een belangrijk onderdeel van deze dag.

De programmacommissie staat altijd open voor nieuwe onderwerpen en sprekers. Community's zijn ook van harte welkom om een kraam neer te zetten, meetings te houden of een eigen track te vullen. Mail de programmacommissie met jouw/jullie aanmelding of eventuele vragen.

Schema

Tijd Lezing Zaal
1100 Bestuur NLLGG
Algemene Leden Vergadering
Zaal 1
1200 Azem Somer
Buurtlinux
Zaal 1
1200 Nico Oosterwijk
K3S op de Raspberry Pi
Zaal 2
1330 Ko Janssen
Mattermost chat applicatie voor NLLGG leden
Zaal 1
1330 André Fondse
Ventoy / systemrescue / boot repair disk
Zaal 2

Lezingen

Onderwerp: Algemene Leden Vergadering

Spreker:

Bestuur NLLGG

Biografie:

Samenvatting sessie:

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen van agenda
3. Jaarverslag 2021
4. Kascontrole en samenstellen nieuwe kascontrolecommissie
5. (Her)benoemen bestuursleden
6. Enquête onder de leden
7. Rondvraag en wat er nog ter tafel komt

Onderwerp: Buurtlinux

Spreker:

Azem Somer

Biografie:

Azem Somer is al sinds 2009 een enthousiast Linux gebruiker en sinds 2019 is hij eveneens LPI certified Linux engineer (LPIC-2). Als Linux-autodidact helpt hij anderen graag op weg met Linux en FOSS. Vandaar dat Azem graag zijn steentje bijdraagt bij de herstart van BuurtLinux.

Samenvatting sessie:

Na jaren van inactiviteit heeft de NLLGG BuurtLinux weer nieuw leven in geblazen. Ruim een jaar geleden heeft een kleine groep van actieve leden de handen ineen geslagen. Wij hebben een gloednieuwe website gebouwd en op 20 november zullen wij deze officieel lanceren. Tijdens de bijeenkomst zullen wij ingaan op de geschiedenis van BuurtLinux maar vooral zullen we ook de nieuwe opzet van BuurtLinux toelichten.

Onderwerp: K3S op de Raspberry Pi

Spreker:

Nico Oosterwijk

Biografie:

Nico is al meer dan 20 jaar werkzaam in de ICT en heeft diverse rollen gespeeld bij systeembeheer en deployment voor internationale bedrijven.

De laatste jaren is hij actief als DevOps Engineer in Linux-omgevingen, met name in de gezondheidszorg. Kubernetes speelt een belangrijke rol bij deployment en Nico wil de kennis voor wat betreft kubernetes graag delen met andere Linux enthousiastelingen.

Samenvatting sessie:

K3s, het kleine broertje van K8s (Kubernetes) is uitermate geschikt om containerized applicaties te draaien op IoT en RPi. Hoe je dit installeert, zowel stand-alone als in een HA-config en met app voorbeelden worden getoond in een presentatie met live-demo.

Onderwerp: Mattermost chat applicatie voor NLLGG leden

Spreker:

Ko Janssen

Biografie:

Mijn eerste computer was een (imitatie) Apple IIe. Daarmee zette ik mijn eerste stappen op het pad van programmeren (Basic, Pascal). Via mijn werk ("P.C.-privé project") verwierf ik in 1996 een Windows PC. Nog weer 10 jaar later raakte ik geïnteresseerd in Linux, en installeerde ik Suse Linux 10.0. Ook bouwde ik mijn eerste website. Enkele jaren later werd ik lid van de NLLGG, en sindsdien bezoek ik regelmatig de landelijke bijeenkomsten.
In 2010 raakte ik - vanwege automatisering! - zonder werk. Ik ging mij verder verdiepen in Linux, en kreeg in 2012 de kans om er mijn werk van te maken als systeembeheerder/ontwikkelaar bij Aeolis Forcasting Services, een klein bedrijf dat weermodellen vertaalt naar opbrengstverwachtingen voor windmolen- en zonneparken over de hele wereld. Tot mijn pensioen in 2019 heb ik daar met veel plezier van mijn hobby mijn werk kunnen maken.

Samenvatting sessie:

Naar aanleiding van een oproep van het bestuur is een groep leden van de NLLGG eind 2020 aan de slag gegaan om andere activiteiten naast de bestaande op te zetten. Omdat de landelijke bijeenkomsten als gevolg van de corona lockdowns twee jaar niet door konden gaan, maar er wel behoefte bleek bij de leden aan onderlinge communicatie, is deze groep leden op zoek gegaan naar een manier om dit te realiseren. Als oplossing kwamen we uit bij Mattermost, een open source en gebruikersvriendelijk chat programma. We gaan dit als proef 6 maanden binnen de NLLGG gebruiken.
Tijdens de presentatie komen deze ontwikkelingen en de keuze voor Mattermost kort aan de orde.
Daarna is er gelegenheid om met elkaar het gesprek aan te gaan over het nut en noodzaak van een chatapplicatie als Mattermost.

Onderwerp: Ventoy / systemrescue / boot repair disk

Spreker:

André Fondse

Biografie:

De eerste open source software pakketten waar ik veel mee ben gaan werken waren zo'n 15 jaar geleden PHP en MYSQL.
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik serieus Linux gaan gebruiken door op de Pogoplug Arch Linux te zetten. Dank zij de goede WIKI van Arch Linux heb ik veel van Arch Linux en Linux in het algemeen geleerd. Toen de Pogoplug te langzaam werd, heb ik een Intel NUC als thuisserver met Arch Linux ingericht. In deze periode heb ik mijn kennis van (Arch) Linux verder uitgebreid.

Opgedane kennis op het gebied van Linux en Open Source probeer ik te delen door het publiceren / actualiseren van wiki's. Daarnaast schrijf ik ook artikelen voor (het Nederlandstalige blad) Linux Magazine. In 2017 ben ik gaan bijdragen aan de 2fa authenticatie voor Nextcloud met behulp van Telegram.

Samenvatting sessie:

In deze praktische sessie laat ik zien hoe je Ventoy gebruikt om op eenvoudige wijze allerlei ISO en andere images kunt opstarten.
Daarna laat ik zien welke mogelijkheden de images voor systemrescue en boot repair disk hebben. Met system rescue cd is het mogelijk om je systeem te beheren of je systeem te repareren na een crash. Met bootrepair disk herstel je op een eenvoudige manier je Linux bootloader. Aan het eind van deze praktische sessie gaan we aan de slag met Ventoy. Het is handig om hiervoor je laptop mee te nemen. Voor degenen die het op prijs stellen zijn 64GB USB sticks met daarop Ventoy en een aantal Linux varianten en tools geïnstalleerd voor € 7,50 via de NLLGG te verkrijgen.