De geschiedenis van de NLLGG

De oprichting

Rond 1995 startte Arthur Donkers van Le Reseau in Groningen de gratis Linux mailing lijst, waarop de gebruikers al hun technische vragen en problemen met het jonge OS konden bespreken. De één had problemen met de configuratie van Sendmail, terwijl een ander worstelde met de driver van zijn videokaart. De lijst groeide snel uit tot tientallen leden. Het beheer is later overgenomen door de NLLGG.

In de zomer van 1995 begon een discussie om samen een Linux User Group op te richten, omdat de HCC teveel op Windows gericht was. Hugo van der Kooij nam het initiatief met een nieuwsbrief waarin hij de verschillende ideeën uit de doeken deed en hij plaatste de volgende publieke oproep op het Usenet.

De oproep op comp.os.linux.announce

From: hvdkooij@xs1.xs4all.nl (Hugo van der Kooij)
Newsgroups: comp.os.linux.announce
Subject: LOCAL: Nederlandse Linux Gebruikers Groep
Date: Wed, 23 Aug 95 12:06:47 GMT
Organization: XS4ALL, networking for the masses
Approved: linux-announce@news.ornl.gov (Lars Wirzenius)
Message-ID: 
Summary: Ned. Linux G.G.
Keywords: dutch linux group

For those that do not understand dutch please skip this message. It is a 
call for a dutch linux user group.


  Dit is een oproep om te komen tot de vorming van:
    de Nederlandse Linux Gebruikers Groep (NLGG)

Na een eerdere oproep van een collega van mij doe ik nu een hernieuwde
oproep aan een ieder die interesse heeft in een NLGG. Reacties graag naar
linuxgg@netix.xs4all.nl met een goed e-mail adres zodat ik je automatisch
in de lijst van belangstellenden kan zetten.

Geef zo mogelijk ook aan wat je van een NLGG verwacht aan activiteiten en
wat jezelf voor een NLGG kan betekenen.

Ook als je al eerder hebt gereageerd op het bericht van Martin wordt je
verzocht opnieuw te reageren zodat belangstellenden geen berichten mislopen.

Ik wacht met spanning jullie reacties af.

Bedankt en wellicht tot ziens,
Hugo van der Kooij.

Na wat meningsverschillen over onder andere de naam van de nieuwe club bloedde de discussie dood. Op 4 november 1995 kwam Robin Pala onafhankelijk met nieuw voorstel om een Linux Gebruikersgroep op te richten. Luc Janssen haakte in op zijn idee en maakte een eerste webpagina met allerlei interessante links naar verschillende Linux-websites over de hele wereld. Daardoor kwam de discussie over de op te richten vereniging weer op gang.

Via de mailinglijst kwam zaterdag 26 november 1995 een paar enthousiastelingen elkaar tegen op de HCC dagen. Ze bespraken daar hun ideeën over de NLLGG, zoals de vereniging zou gaan heten. Inmiddels had Robin Pala al een eerste bijeenkomst georganiseerd.

Op zaterdag 10 december 1995 kwam een groep van bijna twintig personen naar de bijeenkomst in Deventer, waarvan velen hun Linux PC hadden meegebracht. Op de vergadering was iedereen ervoor om als vereniging verder te gaan. Er werd een interim bestuur samengesteld en over statuten gediscussieerd.

Op vrijdagavond 19 januari 1996 was de eerste ontmoeting van Hugo van der Kooij en Luc Janssen van het nieuwe bestuur met Chel van Gennip van de NLUUG.

Op zaterdag 3 februari 1996 werd de tweede bijeenkomst in Deventer gehouden die veel meer belangstelling trok. Op de ledenvergadering werd het bestuur gekozen en financiële zaken zoals de contributie vastgesteld.

Op zaterdag 13 april 1996 vond tijdens de derde bijeenkomst in Deventer de oprichtingsvergadering van de NLLGG plaats, waarop een concept van de statuten werd aangenomen aan de (voorlopige) leden. Door vertraging bij de notaris waren deze statuten nog steeds niet gepasseerd ten tijde van de bijeenkomst van zaterdag 1 juni 1996 in Breda. De statuten waren echter zo ver rond dat sinds deze vergadering de vereniging effectief werd en ook leden konden worden ingeschreven.

Op vrijdag 5 juli konden dan eindelijk de statuten van de Nederlandse Gebruikers Groep passeren bij Mr. W.A.M. Vercauteren. Dit gebeurde in het bijzijn van Hugo van der Kooij, Jeroen van Pelt en Rogier Posthuma. De vereniging was een feit!

Van groei naar krimp

In het eerste jaar groeide de nieuwe vereniging als kool tot 143 en aan het eind van 1997 waren dat er al 370. Na het hoogtepunt van 655 eind 2000 kromp de vereniging langzaam en in 2006 sneller tot een dieptepunt van 204 om weer naar 300 te groeien. Sommigen wilden de NLLGG al opheffen, maar een groep vrijwilligers ging enthousiast door. De vereniging doet de laatste jaren weinig aan ledenwerving of andere activiteiten die bekendheid bij het publiek opleveren.

De vereniging bouwde een behoorlijke reserve op, die door de Algemene Leden Vergadering opzettelijk wordt afgebouwd door in 2002 de contributie te verlagen van 50 Gulden naar 15 Euro en zelf kleine bedragen aan sponsoring te schenken. De ontvangen sponsoring is ook minder dan voorheen, maar de NLLGG blijft gezond in fiscaal opzicht.

Het bestuur bestond uit ongeveer zes personen, van wie er elk jaar wel een paar wisselden. De leiders van het eerste uur werden gepromoveerd tot erelid. De NLLGG bestaat namelijk geheel uit vrijwilligers. Het resultaat was dat er enkele bestuurscrises voorkwamen. Er zijn verschillende commissies geweest, waarvan de servercommissie, die verantwoordelijk is voor de website, mailinglijsten en ledenadministratie, de belangrijkste was.

In de begintijd bestond de NLLGG voornamelijk uit studenten van de Technische Universiteiten in Delft en Enschede. De vereniging behield het karakter van een hobbyclub ook toen een groot aantal leden uitgroeide tot Linux professional; een significant deel bleef Linux alleen in hun vrije tijd gebruiken. Hoeveel mensen voor hun werk met Windows werken is niet bekend. Een opvallende trend is dat 15 jaar na de oprichting de gemiddelde leeftijd van de leden met ruim vijftien jaar was toegenomen.

De landelijke bijeenkomsten

Zoals gezegd waren de eerste drie bijeenkomsten in Deventer, gevolgd door twee bijeenkomsten in de K.B.S. Kievitsloop te Breda. In oktober 1996 waren we voor het eerst te gast op de Hogeschool van Utrecht aan de Oudenoord, waar meer ruimte beschikbaar was, plus internet toegang; dit waren de hoogtijdagen van de NLLGG. Waar tijdens het laagseizoen zo'n 40 personen een bijeenkomst bezochten, haalde de lustrumlezing van Jon 'Maddog' Hall in december 2001 een volle zaal.

In 2001 moesten we van de HvU naar een kleinere ruimte aan de Nijenoord, waarvoor ze nog eens een hogere huur vroeg. In 2003 vonden we meer ruimte voor minder geld bij het College Blaucapel in Utrecht. In 2005 moest de NLLGG weer weg en kwam bij de Majella Mavo aan de Van Lieflandlaan. Daarna zijn we nog enkele keren bij een andere school terechtgekomen, maar wel in hetzelfde gebouw. Daar konden we een grote zaal huren plus enkele leslokalen. De internet toegang functioneerde matig. Een minpunt was de bijeenkomst van december 2011 toen het regende en niemand over een sleutel van het gebouw beschikte noch erin slaagde het slot te hacken.

De eerste bijeenkomsten werden grotendeels in beslag genomen door de vergaderingen waarop heftig over het karakter en doel van de vereniging werd gediscussieerd. Uiteindelijk zwakte dat af tot één (1) ALV per jaar, waar de beslissingen binnen een uur werden beklonken.

In de begintijd brachten veel leden hun PC mee om samen aan Linux te knutselen. Tegenwoordig werkt het OS kennelijk zo goed dat daar minder behoefte aan is, al is er nog ruimte voor.

Al snel waren ervaren leden bereid gevonden om een lezing over een Linux-gerelateerd onderwerp te houden, daarna kwamen ook externe sprekers. Geleidelijk gingen we van één lezing op een bijeenkomst naar zes in 2005, verdeeld over onderwerpen voor beginners en voor gevorderden. De meest spraakmakende was in 2003 over de plannen van de voormalige Linux distributeur Caldera om IBM aan te klagen wegens schending van hun copyright op de broncode van Unix (TM) voor een schadevergoeding van 5 miljard Dollar. De SCO Group werd later juridisch verslagen door Novell, dat claimde het copyright nooit aan de Santa Cruz Organization verkocht te hebben. Anno 2012 is het bedrijf praktisch failliet en zijn de rechten op OpenServer en UnixWare in handen van de firma UnXis.

In 1998 begon O'Reilly aan een tafel hun boeken te verkopen en Infomagic had Linux CD's, waar veel belangstelling voor was. De verkoop is later overgenomen door de Haagse boekhandel VT100 tot ca. 2004. In 1999 schafte de vereniging een 'brand-kast' aan en begon Cor Gest jr. zelf Linux distributies te downloaden en op CD-R te branden (een commissie met 1 lid), die in 2004 is doorgebrand. De meeste leden hadden tegen die tijd een breedband internet toegang. Er kwam een leeshoek / bibliotheek waar enkele Linux tijdschriften en boeken te lezen waren, verzorgd door Ton Langerwerf.

In 1997 begon de vereniging zelf enkele CD's te importeren, plus Tuxen en T-shirts. Deze merchandising werd verkocht op de bijeenkomsten en HCC-dagen tot in 2008.

De NLLGG heeft een tijdje abonnementen op Linux Journal gezamenlijk ingekocht, maar dat leverde veel administratieve rompslomp op. Dankzij het lidmaatschap van de NLUUG konden onze leden met korting naar conferenties. Een aantal andere leveranciers wilde NLLGG-leden eveneens kortingen geven.

Toen de NLLGG aan de Van Lieflandlaan over ruim voldoende ruimte kon beschikken, begon ze community dagen te organiseren met verschillende groepen. In 2006 was er een dag over de 'slug' een kleine embedded computer met Linux van Linksys. In 2007 werd de Pardus User Group ondersteund. In 2008 was er een CentOS en een Python community dag. De BSD community dag is gehouden in 2008, 2009 en 2010. Verschillende groeperingen presenteerden zich op een tafeltje in de centrale hal, waaronder hostingvereniging Soleus.

Sinds de eerste bijeenkomsten in Utrecht was er een groepje leden dat na afloop chinees ging eten, totdat restaurant 'De Gouden Kom' sloot in 2012.

De cursussen

Sommige onderwerpen, zoals het gebruik van Vim en Emacs en bash shell scripting, werden in lezingen of workshops op de bijeenkomsten behandeld, maar andere vergden een uitgebreidere cursus. In 2000 bestond er een programmeerclub, die met zelf ontwikkeld cursusmateriaal C leerde programmeren. In 2006 gaf Hans Rood een cursus Unix shell scripts per e-mail.

In 2007 gaf Sabine Beilfuss een cursus beeldbewerking met GIMP van een dag, die ze in 2008 herhaalde met een cursus GIMP voor gevorderden. Hiervoor was veel belangstelling. In 2011 gingen er stemmen op voor een nieuwe cursus.

In 2004 gaf Hugo van der Kooij een LPI-cursus in Delft. De Linux Zelfstudie Groep in Hoorn was begonnen met een korte Linux cursus en organiseerde daarna LPI-cursussen op level 1 en 2 zonder docent. In 2006 begon in LPI cursus in Utrecht met docent, die landelijk zou worden, en sindsdien jaarlijks is herhaald. In 2009 ondersteunde de NLLGG de oprichting van LPI Nederland.

In 2010 en 2011 gaf Henk Bos een gratis eendaagse cursus OpenOffice.

De Linux Zelfstudie Groepen

Naast de landelijke activiteiten waren er ook regionale, namelijk de Linux Introductie Dagen en de Linux Zelfstudie Groepen. Een LZG was een groep die bij voorbeeld eens per vier weken een zaaltje huurde om gezamenlijk bepaalde onderwerpen te bestuderen of om samen wat uit te proberen.

De LZG in Hoorn heeft van 2004 tot 2007 gedraaid onder leinding van Liset Karman en kwam tot drie cursussen. De LZG in Utrecht is in 2005 gestart door Peter Vollebregt en behandelde losse onderwerpen. Ze bloedde dood nadat de LPI-cursussen in Utrecht begonnen. Er is in 2007 een LZG in Twente opgericht, die in 2012 nog maandelijks bijeenkomt in het Tkkrlab te Enschede (geen onderdeel van de NLLGG). Tussen circa 2005 en 2009 heeft er na een succesvolle Linux Introductie Dag van de NLLGG in Maassluis een plaatselijke Linux Gebruikers Groep bestaan.

De Linux Introductie Dagen

Om meer naamsbekendheid te geven aan Linux en de vereniging werd in 1999 begonnen met een viertal Install Parties op verschillende plaatsen in heel Nederland. Bezoekers konden dan hun eigen PC meenemen en ter plekke een goedkope Linux CD installeren onder het toeziend oog van ervaren NLLGG'ers. Verder waren er demonstraties en een enkele lezing.

De Install Parties werden doorgaans samen met een plaatselijke HCC-afdeling of zo georganiseerd. In 2002 werd de naam veranderd in Linux Introductie Dagen. Op zo'n dag kwamen misschien vijftien bezoekers. In 2007 werd de laatste LID gehouden; er waren niet meer genoeg vrijwilligers voor de organisatie.

In 2011 bleek uit een enquête onder de leden dat er behoefte was aan lokale activiteiten; een groep vrijwilligers is samen met de Stichting Noppes een computerinloopspreekuur begonnen, waarin het accent op Linux ligt.

Samenwerking met de HCC

In 1997 had de NLLGG een halve stand op de HCC-Dagen in Utrecht, gesponsord door de firma Request. Er werden demonstraties gegeven, CD's en merchandising verkocht (veel meer dan op de bijeenkomsten) en natuurlijk technische vragen beantwoord. Drie dagen leverden veel nieuwe leden op.

Het jaar daarop had de NLLGG een hele stand en een grote groep vrijwilligers. De CD's waren snel uitverkocht, maar verder was het een succes. Daarna moest de NLLGG de stand zelf betalen en dreef de Jaarbeurs de prijs telkens op. In 2004 liepen de bezoekersaantallen terug en nam de NLLGG voor het laatst deel; enkele jaren later organiseerde de HCC geen HCC-dagen meer, waarna ze in afgeslankte vorm terugkeerden.

Zoals gezegd werden er in de loop der jaren activiteiten rondom Linux georganiseerd met verschillende afdelingen van de HCC. Toen de HCC haar Linux-activiteiten ging bundelen heeft de NLLGG in 2009 en 2011 meegewerkt aan Linux Themadagen. De editie 2012 werd door de HCC afgelast.

Overige bijeenkomsten

Zomerborrels, SFD, HIP, Nieuwjaarsborrels, LinuxWorld, T-DOSE, etc.

Nederlandstalige Linux documentatie

In 1997 begon een groep vrijwilligers onder leiding van Luc Janssen aan het schrijven van een Linux Handboek in LaTex. Bijna de helft van de hoofdstukken was gewijd aan de installatie van verschillende distributies. Enkele personen schreven teksten, maar door onvoldoende coördinatie bloedde het project voor het eind van het jaar dood.

In 1999 gaf uitgeverij Ten Hagen & Stam permissie om het boek "Linux: de PC als Unix-workstation" van H. Paijmans & E. Maryniak onder de GNU GPL uit te brengen. De NLLGG heeft het boek uit 1994 enkele jaren online gezet. De inhoud was echter aan modernisering toe, maar dat is er nooit van gekomen.

Nadat het idee van een handboek was losgelaten begon de documentatiecommissie om handleidingen en how-to documenten over verschillende onderwerpen te schrijven of documentatie van het Linux Documentation Project naar het Nederlands te vertalen met behulp van de SGML-tools. De NLLGG werkte samen met NL.Linux.Org, de Nederlandse mirror van het LDP. De documentatiecommissie bracht enkele edities uit van een CD waarin de verschillende Nederlandstalige documentatie was verzameld, die voor het laatst verscheen in 2001. Er was toen al een tijdje niets meer geschreven.

In 2007 levert de NLLGG een bijdrage aan een boek over Open Source voor het HBO van Holland Open.

In 2011 ging de werkgroep Workshops & Cursussen voortvarend aan de slag met een workshop dual-boot en een handleiding RPM pakketten bouwen. In 2012 lijkt deze werkgroep weinig voortgang meer te boeken.