Firewalls

Of in je distro een firewall is geïnstalleerd of ingesteld kun je zien met het commando sudo iptables -L

Zolang je geen servers (m.a.w. serverprogramma's zoals openssh-server) hebt draaien die van buitenaf aangesproken kunnen worden is een firewall niet echt nodig.

Een firewall (in feite iptables dus) kun je onder Linux (tot op zeker niveau) configureren met een GUI zoals Firestarter. Verschillende distributies kennen overigens eigen tools hiervoor.

Je kunt met Firestarter om te beginnen al zien hoe de firewall is geconfigureerd, wie er proberen binnen te komen op zoek naar servers, en welke verbindingen er bestaan (test dit door gelijktijdig een website op te zoeken). Je kunt apart regels opstellen voor het in- en uitgaande verkeer. Na installatie van bijvoorbeeld Firestarter staat standaard "uit" open en "in" dicht. Bedenk dat het opzoeken van een website onder uitgaand valt omdat het initiatief bij jouw ligt; jij bent de client. Om de firewall te testen zou je bij uitgaand bijvoorbeeld "www.sp.nl en www.vvd.nl blokkeren" kunnen invullen. Misschien is het nodig daarna de firewall te herstarten.

Bedenk dat een firewall je pc een tikkeltje trager maakt, wat bij oude pc's merkbaar kan zijn.