Over NLLGG

De NLLGG is een landelijke vereniging, die zich ten doel heeft gesteld het gebruik van het Linux besturingssysteem in Nederland te bevorderen, de belangen van de Linux gebruiker te behartigen en het gebruik van Linux bij haar leden te ondersteunen. Zij is opgericht op 7 juni 1996 door een aantal mensen binnen Nederland die, al dan niet professioneel, van Linux gebruik maakt.

De NLLGG zet zich in voor iedere Linux gebruiker, ongeacht de mate van zijn professioneel gebruik van Linux, zijn niveau van kennis en vaardigheden en, ten leste, de omvang van zijn portemonnee. Daarin onderscheidt de NLLGG zich van andere soortgelijke organisaties zoals de NLUUG en HCC.

Wat doet de NLLGG?

De NLLGG wil Linux gebruikers bij elkaar brengen zodat zij elkaar kunnen helpen waar nodig. Daarnaast willen we meer bekendheid geven aan Linux, de filosofie erachter en aan vrije software.

Op dit moment organiseert de NLLGG de volgende activiteiten:

Het regelmatig houden van landelijke bijeenkomsten
Het verspreiden van informatie, onder meer via deze website.
Het aanbieden aan leden en belangstellenden van de mogelijkheid te communiceren via verschillende mailinglijsten.

Leden worden verder ondersteund door een nieuwsbrief die primair intern nieuws brengt, maar ook zeker geschikt is om andere leuke onderwerpen over Linux mee te delen.

Hoe is de NLLGG georganiseerd ?

De NLLGG is een gewone vereniging volgens Nederlands recht met bestuur, leden, statuten, een huishoudelijk reglement, en een beslissende Algemene Leden Vergadering. Het verenigingsjaar komt overeen met het kalenderjaar en minstens eenmaal per jaar wordt een algemene leden vergadering georganiseerd waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden.

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door commissies binnen de NLLGG. Deze worden aangestuurd door het bestuur op meer of minder formele wijze.