Laatste nieuws

Herhaalde oproep: Potentiële bestuursleden gezocht

De voorzitter heeft in in verband met persoonlijke redenen in de ALV van maart zijn werkzaamheden als bestuurslid neergelegd. De secretaris doet dat in september. De voorzitter gaat deels in het buitenland wonen. De secretaris moet vrijwilligerswerkzaamheden afstoten, omdat hij een andere baan heeft. Dit betekent dat de NLLGG op zoek is naar (minimaal) 2 nieuwe bestuursleden. Ook is het al langer een wens om het bestuur uit te breiden met iemand die de interne en externe communicatie op zich wil nemen. Heb je mogelijk interesse in een bestuursfunctie, dan komen we graag met je in contact via een mailtje naar bestuur at nllgg.nl. We willen je de gelegenheid bieden om sfeer te proeven voordat je je eventueel kandidaat stelt. Overweeg je zelf niet om eventueel bestuurslid te worden, maar weet je wel andere mensen? Graag vernemen we van jou de contactgegevens van deze mensen via bestuur at nllgg.nl

Tags: 

Rapportage enquête

afbeelding van rinus.loof

Een tijdje geleden hield de NLLGG een enquête onder haar leden.
De analyse hiervan vind je in de bij dit artikel gevoegde PDF.

Bestand: 

SLIM vanaf nu in gebruik

afbeelding van rinus.loof

De NLLGG ontwikkelde een nieuwe chatdienst voor zijn leden, die vanaf nu gebruikt kan worden. Voorlopig heet deze dienst Simple Linux Instant Messaging De leden hebben een mail met een link gekregen, waarmee zij zich kunnen aanmelden voor deze dienst. De dienst is gerealiseerd met behulp van de open source toepassing Mattermost (https://mattermost.org).
SLIM draait secure op een eigen server van de NLLGG. Hieronder volgen nog de gebruiksvoorwaarden:

Gebruikersvoorwaarden S.L.I.M.
1. Simpel Linux Instant Messager (SLIM) is bestemd voor de communicatie tussen leden van
de NLLGG onderling en door het bestuur toegelaten externe deelnemers aan de chatdienst.
2. Gebruikers van SLIM gaan respectvol met elkaar om.
3. Uitingen die beledigend en kwetsend zijn jegens personen of groepen van personen zijn niet
toegestaan.
4. Grof taalgebruik is niet toegestaan.
5. Commercieel gebruik van SLIM is verboden. Uitingen met het doel diensten of producten
aan te prijzen, c.q. te verkopen anders dan als particulier en incidenteel is niet toegestaan.
6. Een door het bestuur aangewezen moderator heeft het recht bij een door hem of haar
geconstateerde overtreding het account van de overtreder voor twee weken te deactiveren
(schorsing).
7. Een geschorste deelnemer kan tegen deze schorsing in beroep gaan bij het bestuur van de
NLLGG door zijn bezwaar met onderbouwing per email aan te bieden aan de secretaris.
8. Bij zich herhalende of zeer ernstige overtredingen van de gebruikersvoorwaarden kan het
bestuur een langere schorsing dan twee weken opleggen, dan wel de deelnemer definitief het
gebruik van de dienst ontzeggen.

Buff How To

afbeelding van rinus.loof

De leden ontvingen een buff van de NLLGG. Als je lid bent en je hebt geen buff ontvangen, meld dit dan aan de secretaris via secretaris@nllgg.nl.

Met deze link kom je op een youtube-filmpje waar enkele van de mogelijkheden van onze NLLGG-buff worden uitgelegd

Wij zijn op zoek naar een redactielid

afbeelding van rinus.loof

Sinds kort hebben we een ledenblad en komt deze maand alweer het derde nummer uit. Het ledenblad verschijnt vijf keer per jaar en biedt interessante artikelen over zaken die te maken hebben met Open Source en Open Standaarden en met het wel en wee van onze vereniging. Het ledenblad wordt opgemaakt in het Open Source pakket Scribus en als PDF per email verspreid onder al onze leden en andere stakeholders.

Op dit moment houden drie man zich actief en met veel plezier bezig met het verzamelen van kopij en het opmaken van het blad. Het blijkt dat het net iets teveel is voor drie man. Daarom zijn wij op zoek naar versterking van onze redactiecommissie.

Het werk bestaat uit redigeren van stukken, het nabellen van kopij, en het inbrengen van goede ideeën om ons ledenblad naar een hoger niveau te tillen.

Heb je affiniteit met communicatie, Nederlands en/of opmaak, meld je dan aan voor een kennismakingsgesprek met de redactiecommissie op redactie@nllgg.nl.

Tags: 

Omslag zoekt Open Source specialist (vrijwilliger)

afbeelding van rinus.loof

De ideële organisatie Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling uit Eindhoven benaderde de NLLGG met het verzoek aandacht te geven aan het feit dat zij op zoek zijn naar iemand voor het onderhoud van websites en ICT-bestanden in LINUX: Perl, Gnome, Scribus, ... Ook: Wordpress en Malchimp. Hiervoor is gedegen kennis en ervaring vereist. Kortom: men zoekt een Open Source specialist.
Wil jij jouw idealen met jouw kennis ondersteunen? Kijk dan even de site van Omslag:
http://www.omslag.nl/werk.htm

Pagina's

Subscribe to Laatste nieuws