Laatste nieuws

Een geslaagde zomerborrel

Op 18 juni was het zo ver, de jaarlijkse zomerborrel en tevens het 20-jarig lustrum feest van de Nederlandse Linux Gebruikers Groep. Voor deze feestelijke dag zijn een aantal vooraanstaande sprekers uit de open source wereld uitgenodigd. Deze sprekers zijn gevraagd om op de bijeenkomst inzicht te bieden in de uitdagingen en succesverhalen van open source bij de overheid.

Lennart HuizingHoe doorbreek je leveranciersafhankelijkheid?
Nadat de iedereen tussen 12:00 en 13:00 ontvangen was met een drankje, deed Lennart Huizing van Open Source & Overheid de aftrap. Hij benadrukt dat de grootste uitdaging het gebrek aan lange termijn visie is. Na een ambtstermijn van vier jaar wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de opvolger die vervolgens een totaal andere richting in kan slaan! Aanbestedingstrajecten worden ingeslagen waarbij een korte termijn actie of noodzaak wordt vervuld. Wat hierbij over het hoofd gezien wordt is de vaak veel problematischer overdracht op lange termijn en leveranciers-afhankelijkheid die hiermee gecreëerd wordt.
Hierbij zou de open source gemeenschap veel meer kunnen en moeten helpen om samen met de overheid een lange termijn visie te ontwikkelen. Een visie die vanuit de open source gedachte opgesteld is en daarmee interoperabiliteit ondersteund. Het huidige, vaak toch wat nerdy en activistische imago helpt daarbij echter niet in de commerciële markt waar men tegen ‘concurreert’.

Brenno de WinterOpen source en overheid: van martelgang tot succesverhaal
Brenno opende met de opmerking dat hij eigenlijk een andere titel in gedachten had. Echter was in de gesprekken vooraf gevraagd om ook een beetje hoop te laten doorschemeren dus wil hij beginnen met een stukje optimisme. Hij presenteerde een kort stukje achtergrond over zijn boek “de rode hack” met het thema ‘wat als mensen wakker worden met opeens een paar miljoen euro op hun bankrekening’. Dit verhaal werd in eerste instantie door de banken ontkracht omdat het van geen kant zou kloppen. Echter geeft Brenno aan dat het, hoewel fictioneel, gebaseerd is op waar gebeurde hacks in de wereld. Het positieve, benadrukt hij, is dat de Nederlandse Bank zich inmiddels toch wel meer zorgen begint te maken over de toenemende digitalisering.
Na een stukje over de open source successen en weerstand gaat hij verder over de noodzaak om de overstap te maken van industrie naar informatie. Vanuit een informatiesamenleving gaan kijken naar de waardecreatie. Daarnaast valt het op dat langetermijn-investeringen in software ontwikkeling weinig wordt gedaan. Dit komt vooral omdat de klant er niet naar kijkt of niet in geïnteresseerd is. “Als het maar werkt, dan boeit de techniek niet” is vaak het statement. Daarbij gaat het echter volgens Brenno zo vaak mis omdat het niet in onze cultuur zit om een kritische houding aan te nemen en bijbehorende kritische vragen te stellen. Hij besluit zijn verhaal met enkele conclusies uit het rapport van de Commissie Elias en de nut en noodzaak van een bewerkersovereenkomst met (cloud) providers.

Hans de RaadHoe kunnen open source projecten zich laten "inkopen" door bedrijven en overheden?
Vervolgens was de beurt aan Hans de Raad van OpenNovations die een kijkje gaf in de inkoop en aanbestedingsprocessen bij de overheid. Aanbesteden richt zich nog altijd op het bouwen van producten, niet het leveren van diensten. Dit komt voornamelijk doordat diensten over het algemeen weinig tastbaar zijn.
Daarnaast is de uitdaging dat de aanbesteding en het via de aanbesteding geboden IT systeem als een homogeen systeem wordt neergezet. Dit IT systeem is vaak al achterhaald tegen de tijd dat men eindelijk klaar is met bouwen. Om dit tegen te gaan zou gebruik gemaakt kunnen worden van modulaire inkoopprocessen of zogenoemd Modular Procurement. Dit wordt door zowel de Engelse als Zweedse overheid al toegepast, waarbij individuele componenten vervangbaar zijn gedurende het traject. Hierdoor is de leveranciers afhankelijkheid uiteindelijk minder groot omdat ook gedurende een project voor een alternatief gekozen kan worden. Hans geeft inzicht in een aantal standaarden zoals deze in de markt gebruikt worden zoals OSTMM, de ENISA documenten en ook de Nederlandse ARBIT richtlijnen. Hierbij benadrukt hij, net als Lennart, dat de open source projecten te vaak informeel van aard zijn. De open source gemeenschap moet meer sluiten bij de strategieën zoals commerciële partijen deze hanteren om de kans van slagen groter te maken.

Arjen KamphuisFree software, free society, ‘de andere IT van een ander Nederland’
Tot slot nam Arjen Kamphuis van Brunel de laatste sessie voor zijn rekening. Ook hij bevestigde het beeld dat zijn voorgangers al geschetst hebben. Veel IT organisaties zijn vaak goed in het op korte termijn oplossen van problemen, maar een lange termijn visie ontbreekt. Dit blijkt wel door de standaard aanpak waarin een organisatie een IT leverancier belt met de mededeling dat er een probleem is. De IT leverancier komt vervolgens met een oplossing die een ‘toevoeging’ op de huidig infrastructuur of processen is. Er wordt zelden iets geschrapt.
Daarnaast wordt veel toegeschreven aan de incompetentie van de medewerkers. Hieraan zitten echter grenzen en die zijn volgens Arjen vaak al bereikt. Lang niet alles wat tegenwoordig nog mis gaat kan aan incompetentie worden toegeschreven. Het primaire doel van veel (IT) beleid is het verplaatsen van geld uit de schatkist naar de grote private bedrijven. Niet om de dienstverlening zo efficiënt en goed mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten te doen. De partijen die veel belang bij dit soort beleid hebben, lobbyen veel om het huidige beleid in stand te houden.
In 2007 was er al een stuk beleid waarin rekening gehouden moest worden met de exit-strategie bij inkoop acties. Echter worden de exit-kosten vaak bij de opvolgende partij neergelegd. Hierdoor heeft Open Source veel minder kans omdat ze opdraaien voor kosten bij het doorbreken van de vendor lock-in die al lang geleden ingezet. Over deze, en andere pen ource vraagstukken moet de overheid, maar ook de burgers een keuze maken. Wil men hier vanaf of willen we het idee van een soevereine staat opgeven?

Diner
Nadat Arjen afgesloten had, was het tijd voor de afsluitende borrel en het aansluitend Indonesisch buffet. Iedereen had de gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten over de besproken onderwerpen. Uiteindelijk werd om 20:00 de zaal afgesloten en kunnen we met elkaar terugkijken op een geslaagde zomerborrel.

Tags: 

Zomerborrel en 20-jarig lustrumfeest

18 Juni is het zo ver, tijdens de jaarlijkse zomerborrel viert de Nederlandse Linux Gebruikers Groep haar 20-jarig lustrum! Om dit te vieren hebben we een aantal toonaangevende sprekers uitgenodigd zoals Brenno de Winter (IT-Journalist) en Astrid Oosenbrug (PVDA-politica en voorvechter van open-source gebruik bij de overheid).

Het programma begint om 12:00 met algemene inloop. Tijdens het programma hebben we hapjes en drankjes. Vanaf 17:30 staat er een uitgebreid Indonesisch buffet klaar. Rond 19:30 willen we opruimen, om tegen 20:00 af te sluiten.

Om er voor te zorgen dat we voldoende eten en drinken kunnen voorzetten, is het wel verplicht om je even in te schrijven vóór 12 juni. Mocht je ook blijven eten dan vragen we een bijdrage van 10 euro per volwassene. Elk ingeschreven lid mag tot maximaal 4 introducees meenemen.

Graag zien we jullie op 18 juni aan de Tamboersdijk 9 in Utrecht om samen ons 20-jarig bestaan te vieren!

Meer informatie en inschrijfpagina.

Tags: 

Nieuwe mail- en webservers met dank aan sponsoring CloudVPS en TransIP

Begin 2016 hebben we een aantal technische uitdagingen gehad met onze mail en webservers. Om deze uitdagingen te lijf te gaan hebben onze sponsors twee nieuwe VPS'en ter beschikking gesteld.

CloudVPS heeft het mogelijk gemaakt om zonder down-time onze volledige website over te zetten naar een nieuwe VPS waarna de oude VPS uitgefaseerd kon worden.

Daarnaast was ook onze mail-server toe aan een upgrade. Met dank aan TransIP hebben we nu een PureSSD X4 VPS tot onze beschikking. Hierop kunnen we de ledenadministratie integreren met de mailserver voor verbeterde communicatie met onze leden.

Tags: 

Algemene Ledenvergadering 2016 - terugblik en vooruitkijken

19 maart was het weer zo ver, tijd voor de jaarlijkse algemene leden vergadering van de NLLGG. In een bewogen jaar hebben een aantal bestuursleden aangegeven niet langer verder te willen als bestuurslid. Daarnaast was het gelukkig mogelijk om voorafgaand aan de vergadering alvast vier nieuwe bestuursleden voor te stellen in de nieuwsbrief. Bovendien heeft de voorzitter aangegeven na zijn derde periode zichzelf opnieuw verkiesbaar te stellen. Alle vier aspiranten en de voorzitter zijn tijdens de ALV benoemd in het nieuwe bestuur.

Jaarverslag 2015
Ook is voorafgaand aan de vergadering het jaarverslag afgerond en ter goedkeuring aan alle leden gestuurd. Het jaarverslag is terug te vinden op https://nllgg.nl/jaarverslag/2015. Tijdens de vergadering zijn alle vragen beantwoord en is door de ALV goedkeuring gegeven over de cijfers van het afgelopen jaar. Ook is vast vooruit gekeken naar de plannen voor het komende jaar waarbij diverse initiatieven besproken zijn. Plannen met betrekking tot de bijeenkomsten, buurtlinux en de verdere verbetering van de ledenadministratie en communicatie zijn besproken en de wensen en eisen van de leden zijn aan bod gekomen.

Voor 2016 gaat het bestuur zorg dragen om deze wensen en eisen verder in kaart te brengen en mee te nemen in de verdere ontwikkeling van de vereniging.

Tags: 

Nieuw jaar, nieuwe agenda!

Het nieuwe jaar is begonnen! En dat betekent dat de Nederlandse Linux Gebruikers Groep 20 jaar bestaat! In dit lustrum-jaar zullen we op verschillende momenten stil staan bij dit heugelijke feit. Later daar meer over. ;-)

Ook in 2016 gaan we weer voor een goede opkomst bij de bijeenkomsten. Deze zijn weer gepland op de derde zaterdag van de oneven maanden; 16 januari, 19 maart, 21 mei, 17 september (Software Freedom Day) en 19 november (deze is nog even onder voorbehoud). Vanwege de zomervakantie slaan we juli over, maar hebben we wel een zomerborrel voor de leden op 18 juni.

Zet deze dagen dus in je agenda en kijk op de website voor het programma. Via onze website houden we je zo veel mogelijk op de hoogte van de programma's. De programmacommissie doet haar best om deze zo vaak en goed mogelijk bij te werken met de laatste ontwikkelingen.

Voor onze bijeenkomsten zijn we altijd op zoek naar (nieuwe) sprekers. Lees onze uitnodiging voor abstract maar eens door. Ook zijn de vele community's van harte welkom om langs te komen.

Tags: 

Nederlandse Linux Gebruikers Groep introduceert nieuw logo

Volgend jaar bestaat de vereniging 20 jaar en is mede daarom toe aan een nieuwe identiteit. Het nieuwe logo van de Nederlandse Linux Gebruikers Groep is ontworpen door Paul Christian. Het bestaat uit een combinatie van de verengingsnaam, de afkorting daarvan en het beeldmerk; een stokstaartje dat de mascotte van de vereniging gaat worden. Vincent, zoals het stokstaartje genoemd wordt, is een knipoog naar de Linux mascotte; de wereldberoemde pinguin genaamd Tux.

De NLLGG kijkt breder dan alleen naar Linux, ze steunt ook de gehele open-source filosofie. Daarom is er gekozen om een eigen mascotte te maken die los staat van Tux. Vincent heeft een vriendelijke en verwelkomende uitstraling en is toegankelijk voor jong en oud. Met hem zal de NLLGG zichzelf onafhankelijker, zelfstandiger en unieker presenteren.

Voor Tux-fans is er ook nog een geruststelling; de pinguin zal altijd een plek in het hart van de vereniging en haar leden behouden.

Meer informatie over het (gebruik) van het logo is te lezen op https://nllgg.nl/logo

Tags: 

NLLGG bijeenkomsten in 2015

De bijeenkomsten vallen dit jaar weer op de derde zaterdag van de oneven maanden. Dat zijn dus 17 januari, 21 maart,16 mei, 19 september (Software Freedom Day) en 21 november. Update: de bijeenkomst van 21 november verhuist naar 28 november, tijdens T-DOSE in Eindhoven. Zet deze dagen dus in je agenda en kijk op de website voor het programma.

Het belangrijkste punt voor informatie over de bijeenkomsten is de website. De programmacommissie doet haar best om deze zo vaak en goed mogelijk bij te werken met de laatste ontwikkelingen van de bijeenkomsten.

Voor deze bijeenkomsten zijn we altijd op zoek naar (nieuwe) sprekers. Lees onze uitnodiging voor abstract maar eens door. Ook zijn de vele community's van harte welkom om langs te komen.

NLLGG levert bijdrage aan crowdfunding Linux Voice

Linux Voice bedankt de NLLGG voor de bijdrage op Twitter.

Het bestuur heeft besloten om het initiatief van drie voormalige redacteuren/auteurs van Linux Format te steunen. Zij willen nu een nieuw tijdschrift 'Linux Voice' beginnen, wat nog dichter bij de OS-community staat. Zo willen zij, onder andere, de helft van de winst die ze (gaan) maken teruggeven aan de OS-gemeenschap.

Via crowdfunding hebben ze het benodigde startkapitaal van 90.000 pond geworven. De NLLGG heeft de eer om ze over die grens getrokken te hebben! Zo werden we ook op Twitter vermeld.

De donatie werd mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de gereserveerde 'Sponsoring' pot uit de begroting. We hebben gekozen voor een donatie die ons voor het bestaan van het blad een exemplaar bezorgt voor de leestafel tijdens de bijeenkomsten.

Wil jij ook nog een donatie doen (en eventueel een eigen abonnement nemen), dan heb je daar nog maar enkele dagen de tijd voor. Meer informatie: http://linuxvoice.com/

Tags: 

Gezocht: aspirant bestuursleden, organisatoren en websitecommissieleden

In deze oproep vragen we aandacht van mensen die zich op de een of andere manier willen inzetten voor de vereniging. We hebben diverse leuke mogelijkheden, dus lees gauw of er wat voor jou bij zit! Je moet wel lid zijn, maar het maakt niet uit als je dat nog niet zo lang bent. Dus ben je nog geen lid, schrijf je dan nu in! Lees verder voor de uitgebreide omschrijvingen van de verschillende mogelijkheden.

Aspirant bestuursleden

Om wisseling van bestuur te waarborgen hebben we in 2014 meerdere nieuwe bestuurskandidaten nodig. Daarom willen we geïnteresseerden de kans geven om mee te kijken bij het huidige bestuur.

Het bestuur vergadert eens in de twee maanden en communiceert verder vooral via e-mail. Ze werkt aan de structuur van de vereniging, houden de financiën bij en onderhouden contact met leden en andere communities. Ieder bestuurslid heeft eigen taken, waar hij/zij verantwoordelijk voor is. We werken op informele wijze en per week kost het niet veel tijd.

Wil jij vanuit het bestuur timmeren aan de vereniging, heb je misschien zelfs de ambitie om de volgende voorzitter/penningmeester/secretaris te worden? Mail dan bestuur@nllgg.nl met informatie over jezelf en een korte motivatie. Mocht je twijfelen en eerst wat vragen willen stellen, stuur dan gerust een mailtje naar rutger.van.sleen@nllgg.nl.

Organisatoren SFD & T-Dose

Na de zomervakantie hebben we twee bijzondere evenementen in de planning staan, namelijk Software Freedom Day (SFD) en T-Dose. Het eerste is een eigen initiatief en voor het tweede zijn we uitgenodigd om een track te vullen. Voor invulling van deze evenementen is de programmacommissie op zoek naar leden die mee willen helpen. Hoewel er samengewerkt zal/kan worden, zal elk evenement een eigen team van (het liefst) twee mensen krijgen.

SFD is een viering van vrijheid in software, een gelegenheid voor een leuk feestje dus! Deze dag zal plaats vinden op zaterdag 21 september 2013. De format is nog geheel vrij vorm te geven, jij kan dus beïnvloeden hoe het er uit kan komen te zien. Meer globale info over SFD: http://softwarefreedomday.org/

T-Dose wordt gehouden in Eindhoven en heeft naast de centrale hal met standjes, een aantal collegezalen voor lezingen/workshops/demo's. Het vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2013. Gedurende het weekend is het een gezellige meet&greet van allerlei mensen. Het is de bedoeling dat de NLLGG een collegezaal gaat invullen. Hoe dat gebeurt zal (deels) door jou bepaald kunnen worden. Meer globale info over T-Dose: http://t-dose.org/

Ben jij een organisatietalent en lijkt het jou wat om een steentje bij te dragen aan een van deze evenementen? Stuur dan een mailtje met informatie over jezelf naar progcie@nllgg.nl en vermeld aan welk evenement je wilt meewerken. Suggesties, ideeën of vragen zijn ook welkom uiteraard.

Websitecommissie

De huidige website is nog niet zo heel lang 'in de lucht', maar er zit al wel ontzettend veel technische (Drupal-) kennis in. Het zou zonde zijn als deze kennis verloren gaat. Het is daarom van belang dat er meerdere leden over deze kennis gaan beschikken en dat het ook overdraagbaar wordt. Daarnaast kan er gekeken worden naar verbeteringen en uitbreidingen.

Heb jij enige kennis van Drupal/HTML/PHP/CSS of ben je hier in geïnteresseerd? Zijn hedendaagse webtechnieken niet onbekend voor je? En zie je het zitten om de komende maanden een aantal keer ergens in het land af te spreken? Schrijf dan een e-mail met jouw achtergrond en interesses naar rutger.van.sleen@nllgg.nl.

Uitnodiging voor abstracts

Wij hebben in het verleden al heel wat mensen op onze bijeenkomsten gehad die interessante verhalen kwamen vertellen op het gebied van Linux, open source software en aanverwante dingen. De programmacommissie en het bestuur putten hier doorgaans vaak uit eigen bronnen. Maar niets is zo rijk aan informatie en kennis als onze leden en hun netwerk. Daarom brengen we de volgende uitnodiging onder jullie aandacht, lees het en verspreid het!

Pagina's

Subscribe to Laatste nieuws