Lid worden

Als je lid wilt worden van de Nederlandse Linux Gebruikers Groep, bijvoorbeeld om van de aangeboden faciliteiten gebruik te maken of omdat je het werk van de NLLGG wilt steunen, dan ben je van harte welkom (zie voorbehoud in artikel 2 van het huishoudelijk reglement). De NLLGG is er zowel voor de beginnende als de gevorderde Linux-gebruiker.

Zoals je elders op de website kunt lezen organiseert de NLLGG vijf keer per jaar een landelijke bijeenkomst met onder andere lezingen, workshops, e.d. Je kunt daar ook terecht met je vragen (ook via e-mail). Verder heeft de vereniging in het verleden talloze andere activiteiten ontplooid. Denk bijvoorbeeld aan cursussen en open brieven aan politici. Hoe groter het aantal leden, hoe meer potentie voor activiteiten in de toekomst.

Je kunt de NLLGG steunen door actief lid te worden, daar is niet perse kennis van Linux voor nodig. Je kunt zelf initiatieven ontplooien, bijvoorbeeld een cursus organiseren of, in overleg, een protestbrief schrijven. Je kunt daarbij onze steun vragen. Maar heb je te weinig tijd dan draagt je lidmaatschap bij aan een beter gehoorde stem van de NLLGG bij het beïnvloeden van de overheid en het parlement. Maak je geen of weinig gebruik van onze faciliteiten bedenk dan dat een deel van de contributie wordt gebruikt om Linux meer bekendheid te geven en om jouw landgenoten te helpen bij hun eerste stappen in de Linuxwereld.

Aanmelden

Je kunt jezelf aanmelden via onderstaand formulier. Deze genereert een e-mail gericht aan het bestuur. Als je een vraag meestuurt zal er contact met je opgenomen worden.

Binnen enige dagen zal je aanmelding verwerkt worden in het systeem en krijg je per e-mail een definitieve bevestiging met daarin je lidmaatschapsnummer en de instructies voor het betalen van je contributie. Het is onze keuze om het eerste contact juist niet te automatiseren en het is vrijwilligerswerk. In uitzonderlijke gevallen kan het enkele weken duren voor je respons van ons krijgt.

Contributie en opzeggen

De contributie van de NLLGG bedraagt € 15,- per jaar. Leden krijgen per e-mail een contributiefactuur. Graag bij het overmaken van de contributie het lidnummer en factuurnummer van de factuur overnemen.

Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd (zie artikel 3 van het huishoudelijk reglement). Je hoeft dus niet op tijd weer op te zeggen. Wel ontvang je een aantal herinneringen als je je lidmaatschap niet actief opzegt. Dat opzeggen kan via een link die in al onze nieuwsbrieven wordt meegestuurd. In je profiel selecteer je "Opzeggen: Ja". Als je geen nieuwsbrief ontvangt (bijv. omdat je je emailadres veranderd hebt en dat niet in je profiel hebt aangepast) dan is het altijd mogelijk om contact op te nemen met het bestuur via het contact formulier. Vermeld daarbij je lidmaatschapsnummer.

Het jaar start vanaf het moment dat je jezelf aanmeldt. Wij hanteren dus geen kalenderjaren, maar elk lid heeft zijn eigen start- en einddatum.

Je bent natuurlijk direct van harte welkom op onze bijeenkomsten en je kunt je direct ook al aanmelden voor de distributielijsten, waarbij je via e-mail vragen kan stellen of berichten kunt sturen aan alle leden die daarop aangemeld zijn.

1234 XY
Voor eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het lidmaatschap. Linux-gerelateerde vragen mogen op onze mailinglijst gesteld worden.