Logo

Het logo van de Nederlandse Linux Gebruikers Groep is in medio 2015 vernieuwd, en bestaat uit een combinatie van de verenigingsnaam, de afkorting daarvan en het beeldmerk. Het beeldmerk is een stokstaartje, dat ook de mascotte van de vereniging is geworden en de naam Vincent draagt. Vincent is een alternatief en tevens een knipoog voor de wereldberoemde Linux-mascotte, genaamd Tux.

Vincent is opgebouwd uit puur zwart/wit vlakken en lijnen, en is een zeer minimale weergave van een stokstaartje. Vincent is echter wel degelijk als zodanig herkenbaar en heeft ondanks zijn minimale design een frisse, nieuwsgierige blik in de ogen. Vincent zit in exact dezelfde houding als zijn bekendere 'neef' Tux.

Wij zijn Paul Christian erg dankbaar voor het ontwerp en de hulp die hij heeft geboden bij het proces van het in gebruik nemen van het nieuwe logo. Dankzij zijn professionele werk hebben we nu een krachtig beeldmerk, waar we nog vele jaren profijt van gaan hebben.

Het logo gebruiken

De rechten over het logo zijn door Paul overgedragen aan de vereniging. Wij stellen het logo beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Deze licentie heeft betrekking tot het logo in het geheel, maar ook op de losse onderdelen van het logo, zoals het beeldmerk.

In het kort, dat betekent dat je vrij bent om het logo te delen en het te bewerken, zolang je de vereniging vermeld en datgene wat je hebt veranderd onder dezelfde licentie verspreid. Dit is de vereenvoudigde versie van de volledige licentie en geen vervanging van de volledige licentie.

Technische aspecten

Zoals gezegd, is het logo opgebouwd uit de mascotte (beeldmerk), de verenigingsnaam en de afkorting NLLGG. Beide teksten zijn geschreven in het lettertype Open Sans (door Steve Matteson, Apache Licentie, v2). In de afkorting zijn 'NL' en 'LGG' weergegeven in twee verschillende lettertype-varianten, namelijk respectievelijk 'light' en 'bold'.

Het logo is uitgevoerd in zwart (#000000) en wit (#ffffff). Als steunkleur is er gekozen voor een heldere oranjetint (#ff8c01). Voor grote achtergrondvlakken is er een patroon gemaakt, dat bestaat uit het logo, de ogen van Vincent en Vincent.

Bestanden

Logo: svg - eps - pdf
Tekst: svg - eps - pdf
Vincent: svg - eps - pdf