SLIM vanaf nu in gebruik

afbeelding van rinus.loof

De NLLGG ontwikkelde een nieuwe chatdienst voor zijn leden, die vanaf nu gebruikt kan worden. Voorlopig heet deze dienst Simple Linux Instant Messaging De leden hebben een mail met een link gekregen, waarmee zij zich kunnen aanmelden voor deze dienst. De dienst is gerealiseerd met behulp van de open source toepassing Mattermost (https://mattermost.org).
SLIM draait secure op een eigen server van de NLLGG. Hieronder volgen nog de gebruiksvoorwaarden:

Gebruikersvoorwaarden S.L.I.M.
1. Simpel Linux Instant Messager (SLIM) is bestemd voor de communicatie tussen leden van
de NLLGG onderling en door het bestuur toegelaten externe deelnemers aan de chatdienst.
2. Gebruikers van SLIM gaan respectvol met elkaar om.
3. Uitingen die beledigend en kwetsend zijn jegens personen of groepen van personen zijn niet
toegestaan.
4. Grof taalgebruik is niet toegestaan.
5. Commercieel gebruik van SLIM is verboden. Uitingen met het doel diensten of producten
aan te prijzen, c.q. te verkopen anders dan als particulier en incidenteel is niet toegestaan.
6. Een door het bestuur aangewezen moderator heeft het recht bij een door hem of haar
geconstateerde overtreding het account van de overtreder voor twee weken te deactiveren
(schorsing).
7. Een geschorste deelnemer kan tegen deze schorsing in beroep gaan bij het bestuur van de
NLLGG door zijn bezwaar met onderbouwing per email aan te bieden aan de secretaris.
8. Bij zich herhalende of zeer ernstige overtredingen van de gebruikersvoorwaarden kan het
bestuur een langere schorsing dan twee weken opleggen, dan wel de deelnemer definitief het
gebruik van de dienst ontzeggen.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <p> <br> <h2> <h3> <h4> <em> <strong> <del> <cite> <blockquote> <pre> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.